ΟΗΕ. Το 17% όλων των τροφίμων “πάει χαμένο”

507
απόβλητα τροφίμων

Μια νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι 931 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων ή αντίστοιχα το 17% που διατίθενται στους καταναλωτές – σε καταστήματα, νοικοκυριά και εστιατόρια – ήταν σπατάλη το 2019. Δείχνει επίσης ότι τα απόβλητα τροφίμων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και δεν αφορά μόνο τις πλουσιότερες χώρες. Το βάρος ισούται περίπου με 23 εκατομμύρια πλήρως φορτωμένα φορτηγά 40 τόνων – αρκετά για να κυκλώσουν τη Γη 7 φορές.

Η έκθεση του δείκτη αποβλήτων τροφίμων από το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) εξετάζει τα απόβλητα τροφίμων σε καταστήματα, εστιατόρια και νοικοκυριά. Η έκθεση περιέχει τα πιο ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με τα απόβλητα τροφίμων που έχουν συλλεχθεί μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει δεδομένα από 54 χώρες.

Η μελέτη εκτιμά ότι περίπου το 17% όλων των τροφίμων απορρίπτονται. Περίπου το 60% των «απορριμμάτων» συμβαίνει στα σπίτια.

Τα απορρίμματα τροφίμων θεωρούνται γενικά ως πρόβλημα σχεδόν αποκλειστικά για τις πλουσιότερες χώρες – οι καταναλωτές απλώς αγοράζουν περισσότερα από όσα χρειάζονται – αλλά αυτή η μελέτη διαπίστωσε ένα σημαντικό επίπεδο απορριμμάτων τροφίμων σε σχεδόν κάθε χώρα, ανεξάρτητα από το επίπεδο εισοδήματος. Οι χώρες βέβαια με χαμηλότερα εισοδήματα πιθανότατα σπαταλούν πολύ λιγότερο τρόφιμα και σε κάποιες από αυτές ίσως υπάρχει θέμα και με την ψυχρή αλυσίδα λόγω έλλειψης πρόσβασης σε ενέργεια.

Εκτός από αυτές τις ελλείψεις, τα απόβλητα τροφίμων έχουν τεράστιες οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Τα απόβλητα τροφίμων αντιπροσωπεύουν 8 έως 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της φύσης και της απώλειας της βιοποικιλότητας, καθώς και της ρύπανσης και των αποβλήτων, οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες σε όλο τον κόσμο πρέπει να επιτελέσουν το ρόλο τους για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων.

Στην Ελλάδα η οργάνωση Μπορούμε και η ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν δημιουργήσει  την «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων».Οι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι οι:

  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων
  • κατάρτιση και εκπαίδευση για την πρόληψη και μείωσή της
  • ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης, και την ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών
  • προώθηση της έρευνας και καινοτομίας
  • διευκόλυνση και προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό
  • διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα

Άλλα μέλη της πρωτοβουλίας είναι οι Goodys, Grecotel, Nestle, Mondelez, My Market, Unilever, Γρηγόρης , ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης, Μύλοι Λούλη, Everest.Τα στατιστικά για την Ελλάδα και την σπατάλη τροφίμων είναι αποκαλυπτικά επίσης του μεγέθους του προβλήματος.

Το 5,1% της παραγωγής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση σπαταλάται κάθε χρόνο, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο.

 196 κιλά τροφίμων που σπαταλώνται ετησίως να αντιστοιχούν ανά άτομο, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Την ίδια στιγμή 1,4 εκατ. άτομα δηλαδή το 12,9% του πληθυσμού είναι αντιμέτωπα με επισιτιστική ανασφάλεια

Βρισκόμαστε στην 3η χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ορθή κατανόηση (μόλις 22% των πολιτών) της ένδειξης «ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» (best before date)

2πλάσιο από τον μέσο όρο στην Ε.Ε., το ποσοστό των Ελλήνων καταναλωτών που θα πετούσαν ένα τρόφιμο μετά την παρέλευση της «ημερομηνίας ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από», ανεξαρτήτως εάν το τρόφιμο δείχνει ασφαλές.

Πηγή.