Ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών υλικών στη Φινλανδία

452

Τον Οκτώβριο του 2019, η εταιρεία Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ξεκίνησε ένα πιλοτικό εργοστάσιο βελτίωσης στο Τούρκου της Νορβηγίας , εστιάζοντας στην ανακύκλωση χρησιμοποιημένων υφασμάτων.

Στόχος της μονάδας είναι να εξασφαλιστεί μια λύση ανακύκλωσης για όλα τα υφάσματα που παράγονται στη Φινλανδία και βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Το έργο του προετοιμάστηκε σε συνεργασία με άλλες φινλανδικές δημοτικές εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και το εθνικό δίκτυο Telaketju. Ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους του έργου ήταν η διασφάλιση υψηλής ποιότητας διαλογής με βάση τη σύνθεση των ινών.

Σε αυτή τη μονάδα επεξεργασίας, τα υφάσματα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους και συλλέγονται από ιδιώτες θα υφίστανται μηχανική επεξεργασία, μέσω διάνοιξης για τη δημιουργία ανακυκλωμένων ινών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στην αρχική σελίδα του Telaketju, στόχος του πιλοτικού σταδίου είναι να διασφαλίσει ότι οι παραγόμενες ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερη βιομηχανική κλίμακα.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΆ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗς ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ο μελλοντικός στόχος είναι η δημιουργία μιας μονάδας τελειοποίησης πλήρους κλίμακας, η οποία θα έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται όλα τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους στη Φινλανδία, να προσφέρει υπηρεσίες επεξεργασίας για τις βιομηχανικές ροές και τα απορρίμματα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και να λαμβάνει και να επεξεργάζεται αντίστοιχα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

«Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού σταδίου, πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε από τη χειροκίνητη ταξινόμηση σε μια αυτοματοποιημένη γραμμή αναγνώρισης, η οποία θα επιτρέπει την επεξεργασία μεγαλύτερων όγκων ροών υφασμάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του», αναφέρουν οι εκπρόσωποι του έργου.

Το έργο της μονάδας επεξεργασίας/ανακύκλωσης περιλαμβάνει συνεργασίες με πολλούς βιομηχανικούς εταίρους, οι οποίοι έχουν εμπλακεί ενεργά στο δίκτυο Telaketju. Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων παρέχεται από δημοτικές εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και από το Υπουργείο Απασχόλησης και Οικονομίας. Στο πιλοτικό εργοστάσιο χορηγήθηκε επενδυτική ενίσχυση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από την Business Finland.