Πλαστικά PET: Κατώτερη των απαιτήσεων η Ευρώπη στην ανακύκλωση

506
Πλαστικά PET μπουκάλια, ανακύκλωση

Νέα μελέτη αποκάλυψε ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωση για την συλλογή του 90% των πλαστικών μπουκαλιών έως το 2030. Τα αποτελέσματα της έρευνας του ανεξάρτητου οργανισμού ICIS στο Λονδίνο σχετικά με την ανακύκλωση του υλικού PET στην Ευρώπη το 2019 δείχνει ότι έχει γίνει πράγματι μια πρόοδος, η οποία ωστόσο απειλείται από τις ανεπαρκείς στρατηγικές συλλογής και τα υψηλά επίπεδα μόλυνσης.

Συνολικά, στην ευρωπαϊκή ήπειρο παρατηρήθηκε ποσοστό της τάξης του 46%, δηλαδή μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω από το 2018.

«Πρόκειται για οριακή βελτίωση, αλλά το ποσοστό των πλαστικών μπουκαλιών που ανακυκλώνονται παραμένει λιγότερο από το μισό εκείνων που διατίθενται στην αγορά. Δεδομένου ότι τα PET αποτελούν μια κατηγορία πολυμερών από τα πιο ανανυκλώσιμα στην αγορά και ότι οι υποδομές ανακύκλωσης είναι πιο ώριμες για αυτή από ό,τι για άλλα πολυμερή, η ερώτηση έγκειται στο γιατί η κατηγορία αυτή δεν εξελίσσεται σε υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά η επικεφαλής αναλύτρια ανακύκλωσης πλαστικών στον ICIS, Helen McGeough.

Αδυναμίες της στρατηγικής συλλογής

Ο όγκος συλλογής των φιαλών PET μετά την χρήση από τον καταναλωτή έφτασε τους 2,2 εκατομμύρια τόνους το 2019, αύξηση που ανέρχεται στο 5% ε σχέση με το 2018, όταν και παρατηρήθηκε ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης εδώ και αρκετά χρόνια.

Αν και η τροφοδοσία πρώτων υλών μπορεί να έχει αυξηθεί σε όγκο, το ίδιο συνέβη και με τα επίπεδα μόλυνσης Η μέση απόδοση σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιοχή ήταν 69,5% το 2019, από 71% το 2018. Σύμφωνα με την McGeough, αυτό «δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένης της μείωσης των εξαγωγών αποβλήτων ΡΕΤ προς την Κίνα, λόγω της αντίστοιχης απαγόρευσης εισαγωγής αποβλήτων και της απροθυμίας/ανικανότητας άλλων ασιατικών αγορών να δεχτούν τις αποστολές απορριμμάτων και να γίνουν χώροι υγειονομικής ταφής για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά τα υλικά χαμηλότερης ποιότητας έχουν απορροφηθεί από τότε στην οικιακή ροή αποβλήτων και συμβάλλουν στη συνολική μείωση της απόδοσης και της αύξησης της ρύπανσης».

Προσπαθώντας για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης

Σύμφωνα με τη μελέτη, η βιομηχανία πλαστικών φιαλών πρέπει να επιτύχει ποσοστό 25% σε ανακυκλωμένο περιεχόμενο φιαλών PET έως το 2025, με τα στοιχεία να δείχνουν αύξηση της διείσδυσης των φιαλών ΡΕΤ που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα στην αγορά στο 14,5%, αυξημένη από 10,7% του 2018. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό παραμένει αρκετά υψηλότερο από το 10% και κάτω που είναι ο επιδιωκόμενος στόχος και πολύ κατώτερο των φιλοδοξιών των επιχειρήσεων που υπερβαίνουν αυτά τα επίπεδα, έως και κατά 100% σε τμήματα των χαρτοφυλακίων τους.

«Η έρευνα του 2019 δείχνει βελτίωση σε πολλές πτυχές της διάθεσης rPET στην αγορά. «Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν, κυρίως στο βασικό τμήμα της αλυσίδας. Αυτά περιλαμβάνουν τη βελτιωμένη συλλογή από άποψη ποιότητας καθώς και ποσότητας, βελτιωμένο σχεδιασμό για ανακύκλωση και ταξινόμηση για τη μείωση των ποσοστών αποβλήτων και αύξηση της προσφοράς υψηλότερης ποιότητας rPET για την κάλυψη της υπερβολικής ζήτησης των επιχειρήσεων εμφιάλωσης», καταλήγει κ. McGeough.