Καλώδια: Γιατί να τα ανακυκλώσουμε

2224
Ανακύκλωση καλωδίων

Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται κατά κόρον για την τροφοδοσία ενέργειας των ηλεκτρικών συσκευών περιέχουν πολύτιμα μέταλλα όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο, τα οποία δεν υποβαθμίζονται κι έτσι μπορούν να ανακυκλώνονται επ’αόριστον.

Γιατί να τα ανακυκλώσετε

Τα ηλεκτρικά καλώδια σε γενικές γραμμές αποτελούνται από έναν εσωτερικό μεταλλικό αγωγό ο οποίος μονώνεται από πλαστικό κάλυμμα. Η ανακύκλωση τέτοιων καλωδίων βοηθά στην ανάκτηση των πηγών τόσο του μετάλλου όσο και του πλαστικού εξωτερικού καλύμματος με στόχο την επαναχρησιμοποίηση. Τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο χαλκός και το αλουμίνιο, τα οποία, όταν ανακυκλώνονται, δεν υποβαθμίζονται ποιοτικά κι έτσι μπορούν να ανακυκλώνονται έπειτα από οποιαδήποτε χρήση. Η χρήση ανακυκλωμένων μετάλλων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών, συγκριτικά με την παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Ο χαλκός, το αλουμίνιο και το πετρέλαιο (από το οποίο προέρχεται το πλαστικό) είναι όλα πεπερασμένες πηγές, γι’αυτό και οι ανακύκλωση τέτοιων προϊόντων βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πηγών.

Επιλογές ανακύκλωσης

Οι περισσότερες εταιρείες ανακύκλωσης απορριμμάτων δέχονται όλους τους τύπους μεταλλικών ηλεκτρικών καλωδίων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται συνήθως μέσω ενός σημείου συγκέντρωσης σε καταστήματα ή οργανισμούς ή στα αντίστοιχα σημεία της εκάστοτε επιχείρησης ανακύκλωσης. Οι εταιρείες ανακύκλωσης μετάλλων πληρώνουν σε τιμή αγοράς το μέταλλο που περιέχεται σε αυτά τα καλώδια, ενώ και οι εταιρείες ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων δέχονται συνήθως τα καλώδια προς ανακύκλωσης στα αντίστοιχα σημεία παράδοσης.

Τι συμβαίνει κατά την ανακύκλωση

Οι μονάδες ανακύκλωσης κονιορτοποιούν και στη συνέχεια διαχωρίζουν το μέταλλο από το μονωτικό υλικό. Με τη διαδικασία αυτή αφαιρείται το πλαστικό και ο χαλκός, καθώς και το αλουμίνιο και τα άλλα υλικά που τυχόν υπάρχουν στο προϊόν και στη συνέχεια διαχωρίζονται μαγνητικά για να καταλήξουν στην ανακύκλωση. Τα μέταλλα αυτά συνήθως λιώνονται με στόχο να επαναχρησιμοποιηθούν σε νέα μεταλλικά προϊόντα. Παρομοίως, το πλαστικά λιώνεται και προωθείται για επαναχρησιμοποίηση.