Ανακύκλωση – Γυαλί: Πού βρίσκεται, πού μπορεί να φτάσει

534

Έως και το 90% των καταναλωτών εξακολουθούν να αναμένουν τη δυνατότητα να μπορούν να ανακυκλώνουν γυαλί, σύμφωνα με την τρίτη έρευνα από τον Glass Recycling Coalition (GRC), που παρουσιάστηκε στη συνάντηση των μελών του GRC Fall 2020. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ερωτήθηκαν περισσότεροι από 200 δημοτικοί υπάλληλοι, κορυφαίοι επαγγελματίες της βιομηχανίας γυαλιού και χειριστές εγκαταστάσεων ανάκτησης υλικών (MRF) από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο 2020.

«Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι καταναλωτές κατανοούν ουσιαστικά ότι το γυαλί είναι ανακυκλώσιμο υλικό και αναμένουν το πότε θα είναι σε θέση να το ανακυκλώσουν στην κοινότητά τους», δήλωσε ο Scott DeFife, Πρόεδρος του GPI.

Η έρευνα αποκάλυψε κάποια αλλαγή στις αντιλήψεις, τις τάσεις και τις ανησυχίες μεταξύ των ενδιαφερομένων γα την ανακύκλωση γυαλιού.

  • Οι ανησυχίες σχετικά με την ανακύκλωση γυαλιού μειώθηκαν κατά 13% από το 2018 μεταξύ των εκπροσώπων του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν όσον αφορά στην αποδοτικότητα κόστους, στη διαθεσιμότητα της τελικής αγοράς και στη μόλυνση.
  • Περισσότερο από το 55% των MRF έχουν αυξήσει την εκπαίδευση σχετικά με την ανακύκλωση που επηρεάζεται από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, την αυξημένη μόλυνση και τα αυξανόμενα πρότυπα ποιότητας.
  • Το 95% των ερωτηθέντων του δημόσιου τομέα ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει με το γυαλί που συλλέγεται για ανακύκλωση, σημαντική αύξηση σε σχέση με το 53% του 2018.
  • Οι κορυφαίες προτεραιότητες για τους συμμετέχοντες από τον δημόσιο τομέα περιελάμβαναν την ικανοποίηση των κατοίκων, την επίτευξη στόχων ανακύκλωσης / αειφορίας και τη μείωση της μόλυνσης Οι ερωτηθέντες στη βιομηχανία γυαλιού χαρακτήρισαν την επιθυμία των καταναλωτών να ανακυκλώνουν το γυαλί ως κορυφαία προτεραιότητα.
  • Οι μεταφορείς, οι MRF και ο δημόσιος τομέας κατατάχθηκαν ως μέλη της αλυσίδας αξίας που θα κάλυπτε το κόστος συλλογής και επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών (όχι μόνο γυαλιού).
  • Περίπου 50 έως 60% του δημόσιου τομέα και των υαλουργικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ανακύκλωση γυαλιού εξέφρασαν ενδιαφέρον για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και επιχορηγήσεις για τη βελτίωση της ανακύκλωσης γυαλιού και για να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η τάση για μείωση των ανησυχιών σχετικά με την ανακύκλωση γυαλιού θα μπορούσε να αποδοθεί, εν μέρει, στη σκληρή δουλειά και την προσέγγιση της GRC που αποδεικνύει τη δυνατότητα διατήρησης του κύκλου ζωής του γυαλιού μέσω συνεργασιών, εξοπλισμού καθαρισμού  MRF ή εναλλακτικών μεθόδων συλλογής.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο GRC προσφέρει πόρους και εκπαιδευτική υποστήριξη για να ωφελήσει την αλυσίδα αξίας της ανακύκλωσης γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων εθνικά αναγνωρισμένων διαδικτυακών σεμιναρίων ειδικών θεμάτων, παρακολούθησης τάσεων, βέλτιστων πρακτικών και περιπτωσιολογικών μελετών. Ο GRC είναι αφοσιωμένος στην εξάλειψη των εμποδίων για τη διατήρηση του γυαλιού στο ρεύμα ανακύκλωσης, την κάλυψη και την αυξανόμενη ζήτηση τελικής αγοράς και την ευαισθητοποίηση για τα οφέλη της ανακύκλωσης γυαλιού.

Τα νέα επίπεδα συμμετοχής της GRC αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του οργανισμού και ανοίγουν την πόρτα σε δημόσιους / μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες ανακύκλωσης, ώστε να επεκταθεί η εμβέλεια του οργανισμού μας τόσο στην αλυσίδα αξίας ανακύκλωσης όσο και πέραν αυτής.